Waarheidvertellers versus verkopers

Iedereen heeft zo zijn mening over markten en beleggen en daar heeft men recht op. Maar het is ironisch dat enkele van de meest succesvolle en gerenommeerde beleggers in de afgelopen decennia waarschijnlijk juist degenen waren die het minst dogmatisch waren in het uiten van hun mening.

Misschien is het de nederigheid die is opgedaan door herhaaldelijk niet te twijfelen aan de markt. De beleggers die echt het beluisteren waard zijn, zijn degenen die hun eigen grenzen kennen.

Verkoop van producten

In die zin staan deze ervaren waarnemers van markten in schril contrast met de roekeloze managers die pronken met hun vertrouwen over de waarschijnlijke koers van aandelen en/of obligaties en dit als verkoopstrategie gebruiken om mensen aan te moedigen producten te kopen die men niet nodig heeft.

Als mensen de belofte nodig hebben van een bepaald rendement, dan zal de laatste groep deze vrijwel zeker aan hen proberen te verkopen, terwijl de eerste groep – de waarheidvertellers – zal adviseren, zoals dat in het algemeen in het leven geldt, dat er geen zekerheid bestaat. Er zijn alleen manieren om de risico’s te beperken.

Risico’s kunnen nooit worden uitgesloten

De grote Amerikaanse financiële historicus Peter Bernstein was één van de waarheidsvertellers en waarschuwde mensen dat zelfs met de krachtigste computers en systemen, geen enkel beleggingsmodel ooit perfect rekening zou kunnen houden met elk risico, of met de mogelijkheid dat het voorheen ondenkbare werkelijkheid zou worden.

Bernstein schreef: “De essentie van risicomanagement ligt in het maximaliseren van datgene waarop we enige controle hebben over de uitkomst en het minimaliseren van datgene waar we absoluut geen controle over hebben…. en (waar) het verband tussen gevolg en oorzaak voor ons verborgen is ”.

Speculatie is zinloos

Warren Buffett is ook één van de waarheidsvertellers. Voortdurend gevraagd naar zijn mening over de economische of marktvooruitzichten, haalt hij diep adem en zegt dat speculatie zinloos is.

“Ik denk niet dat iemand weet wat de markten morgen, volgende week, volgende maand of volgend jaar gaan doen”, vertelde Buffett op de Berkshire Hathaway’s jaarlijkse bijeenkomst in 2020. “Ik weet dat Amerika in de loop van de tijd vooruitgang zal boeken, maar ik weet het niet zeker.”

Toen hij de kwestie van het risico bij een andere gelegenheid aansneed, zei Buffet dat de keerzijde van niet oplosbare onzekerheid de kans is die dit bood aan de gedisciplineerde lange termijn belegger.

Het ouderwetse vasthouden

Een andere voorvechter van nederigheid in beleggen is de gerenommeerde consultant Charley Ellis, die begin jaren zeventig Greenwich Associates oprichtte. Ellis ‘mening, uitgedrukt in zijn best verkochte  boek Winning the Loser’s Game, is dat het zinloos is om de markt te slim af te zijn.

“De beste manier om succes op de lange termijn te behalen, is niet door aandelenselectie en niet door markttiming en zelfs niet door de portfoliostrategie te veranderen”, aldus Ellis.

“Zeker, deze benaderingen hebben allemaal hun helden en oorlogsverhalen, maar weinig van deze beleggers gaan lang mee en niet alle oorlogsverhalen zijn helemaal waar. De weg naar succes op de lange termijn komt via een gezond aanhoudend beleggingsbeleid, het bepalen van de juiste assetmix en het vasthouden ervan. “

De deugd van een goed plan

Dit allemaal is niet bijzonder sexy. Het bevat geen belofte van succes op de korte termijn en het roept geen beeld op van heroïsche figuren. Het gaat om ouderwetse deugden zoals nederigheid, geduld, discipline en het hoofd koel houden.

De positieve kant hiervan betekent dat u zich niet druk hoeft te maken over dalende markten, net zoals u stijgende markten niet hoeft te claimen als rechtvaardiging van uw belegging. Zoals de media misschien anders doen voorkomen, is beleggen geen competitie.

Voor een individuele belegger is een goed plan er één waarmee ze kunnen leven en waarbij de assets tegemoetkomen aan het maximaliseren van hun kansen op het bereiken van hun doelstellingen over een gewenst tijdsbestek. Risico wordt beheerst door spreiding waarbij aandacht is voor kosten en belastingen. De portefeuille dient periodiek opnieuw in evenwicht te worden gebracht naarmate markten, behoefte en omstandigheden veranderen.

Geen enkel plan zal perfect zijn. Het omvat nooit ieder risico. Onverwachte gebeurtenissen kunnen voorkomen. Maar risico’s kunnen tot op zekere hoogte worden beheerd en er zijn strategieën om ons te helpen omgaan met gebeurtenissen die niemand zag aankomen – zoals een financiële crisis, een geopolitieke gebeurtenis of een pandemie.

Deze simpele waarheden werden welbespraakt en beknopt uitgedrukt door de grote Jack Bogle, de oprichter van Vanguard Group en één van de pioniers op het gebied van indexfondsen.

“De grootste vijand van een goed plan is de droom van een perfect plan”, schreef Bogle. “Blijf bij het goede plan.”

Dit artikel is voor het eerst verschenen op TEBI

Schrijf hier uw reactie