Over ons

HET LEVEN IS GEEN OEFENING,
KOSTBARE TIJD GLIPT BIJ ONS WEG!

DICK KALJEE

Financiële producten kunnen belangrijk zijn maar pas als duidelijk is welke route gevolgd moet worden. Het is mijn taak om cliënten hun getal te laten begrijpen, het bedrag dat ze nodig hebben om het leven te leiden dat ze willen.

En zodra cliënten hun getal begrijpen is het mijn taak om ze door een gedegen financial planning te helpen het te verkrijgen, te managen, te beschermen en – het meest belangrijke – ervan te laten genieten voordat het te laat is!

OVER FINCULUM

“FINANCIAL LIFESTYLE PLANNING KAN UW LEVEN VERANDEREN.
WIJ BESTAAN OM TE INSPIREREN, VERTROUWEN TE CREËREN EN U DE VRIJHEID TE GEVEN OM TE LEVEN”

Finculum is volledig onafhankelijk, verkoopt geen producten en ontvangt geen commissies. Wij zijn open en transparant over alle aspecten van het financiële planningsproces en onze aanpak is gebaseerd op drie kernwaarden.

  • MISSIE
   Het is onze missie een significante en positieve bijdrage te leveren aan het persoonlijke en financiële leven van onze cliënten zodat ze nu maar ook in de toekomst het leven kunnen leiden waar ze echt van genieten.
  • INTEGRITEIT
   Wij geloven in een strikte scheiding van advies en verkoop van producten. Hierdoor kunnen wij ons volledig richten op uw belang. Wij hebben een heldere en simpele wijze van beloning: een vaste opstart-fee en een vaste maandelijkse fee voor monitoring en uw begeleiding.
  • EMPATHIE
   Wij geloven dat het in het leven vooral gaat om de reis en niet om de bestemming. Wij nemen zoveel tijd als nodig is om ervoor te zorgen dat – wat er ook gebeurt – uw planning op een voortdurende basis tegemoet blijft komen aan uw doelstellingen.

ONZE VERGOEDING – UW GEMOEDSRUST

Wij zijn er van overtuigd dat de waarde van onze dienstverlening veel meer is dan uw vergoeding. U bespaart tijd, energie en zorg. Het rendement op lange termijn zal veel hoger zijn en het bespaart u in de kosten van fouten die wij u helpen om niet te maken!

Op al onze diensten zijn van toepassing onze Algemene Voorwaarden welke u hier kunt downloaden.

quoteFinculum – financieel advies maar dan anders!

ACHTERGROND

Het gezicht achter Finculum is Dick Kaljee. Hij is geboren in 1968 en woonachtig te Amersfoort. Naast zijn passie voor Financial Lifestyle Planning wil hij graag veel doen met zijn gezin.

Sinds 2002 is hij actief in de financiële dienstverlening en heeft in 2014 het pad gekozen van een eigen onderneming. Hierdoor wil hij zijn cliënten helpen met het identificeren, bereiken en behouden van hun gewenste levensstijl.

OVERTUIGINGEN

WIJ GELOVEN…

 • dat iedereen het leven moet kunnen leiden wat hij of zij wil;
 • in een strikte scheiding van advies en verkoop van producten;
 • dat een beleggingskeuze altijd onderdeel uitmaakt van een financieel plan;
 • in de toegevoegde waarde van een holistische aanpak. Het gaat om alle puzzelstukjes!;
 • dat wij niet het recht hebben om over uw geld te praten voordat we meer over u weten;
 • beleggingssucces weinig te maken heeft met rendement maar heel veel met beleggersgedrag;
 • dat het bij vermogensbeheer gaat over het beheren van uw totale vermogen en niet alleen de beleggingen;
 • niet in de selectie van individuele effecten of specifieke fondsen en/of daar op gezette tijden in- en uit te stappen;
 • dat financiële producten belangrijk kunnen zijn maar pas aan het eind als duidelijk is welke route gevolgd moet worden;
 • elke succesvolle belegger continue aan zijn financiële planning werkt en elke niet-succesvolle belegger voortdurend reageert op de markt en de actualiteit.

quoteFinculum – meer tijd, vrijheid, keuzes en meer leven!

WAT WIJ DOEN

Wij…

 • helpen bij het identificeren, bereiken en behouden van uw gewenste levensstijl;
 • helpen bij het optimaliseren en behouden van uw financiële positie;
 • geven inzicht in hoe uw financiële toekomst er uitziet;
 • zijn een klankbord voor al uw grote (of kleine) beslissingen in het leven;
 • helpen voortdurend bij het voorkomen van kostbare fouten;
 • helpen bij het verkrijgen van meer tijd, vrijheid, keuzes en meer leven!

WAT WIJ NIET DOEN

Wij…

 • verkopen geen producten;
 • voorspellen niet de richting van de economie, rente of de aandelenmarkt;
 • selecteren niet op voorhand de beste fondsen en/of managers (niemand kan dat!);
 • garanderen geen hoog rendement met een lage volatiliteit (onmogelijk);
 • laten u niets doen wat we zelf ook niet zouden doen.;
 • adviseren geen beleggingen zonder een heldere financiële planning;

CERTIFICERING

Onze planners zijn aangesloten bij de Federatie Financieel Planners en dat betekent dat zij zich conformeren aan strikte gedragsregels. Ook is het verplicht jaarlijks de permanente educatie te volgen. Dit zijn waarborgen voor onafhankelijke dienstverlening op een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau.

Ook de overheid tracht toezicht te houden op adviseurs. Hiertoe geldt de Wet op het Financieel Toezicht (Wft). Deze wet strekt zich uit over het gehele gebied van aanbieders en verkopers en adviseurs in specifieke financiële producten. De diensten van Finculum vallen in het geheel niet, noch ten dele onder de werking van de Wft. Voor zover van toepassing wordt de advisering en de verkoop van financiële producten in overleg met u gedelegeerd naar gespecialiseerde partijen. Deze dienen te beschikken over de vereiste vergunningen uit hoofde van de Wft.

Wij bestaan om te inspireren, vertrouwen te creëren en u de vrijheid te geven om te leven.