Werkwijze

U KUNT MAAR EEN KEER
ALLES UIT HET LEVEN HALEN

RONDOM U

Het is onze overtuiging dat wij niet het recht hebben om over uw geld te praten voordat we meer over u weten. Wij helpen met het ontdekken en bereiken wat voor u belangrijk is en hebben een werkwijze gecreëerd rondom u. Deze werkwijze geeft inzicht, rust en grip!

WERKWIJZE

Onze werkwijze is opgebouwd uit verschillende fasen. Deze fasen hebben als doel om het proces van Financial Lifestyle Planning effectief en overzichtelijk te laten verlopen.

Gezamenlijk zullen we uw situatie en uw doelstellingen doornemen en bespreken hoe een gewenste levensstijl er voor u uitziet. We hebben het dan over uw succes, uw ervaringen en wat echt belangrijk is voor u. Vervolgens zullen we een planning maken dat u niet alleen in een goede financiële positie brengt, maar ook de route uitstippelt waardoor u uw dromen en ambities waar kan maken.

Zo ook uw omstandigheden, uw wensen en wetgeving gedurende de verschillende levensfasen zullen veranderen, zo zal uw planning ook veranderen. Daarom is voortdurende monitoring en bijsturing van de planning essentieel om er zeker van te zijn dat u er het grootste voordeel uit krijgt.

U zou het kunnen vergelijken met een lange autoreis. U zou niet wegrijden en dan maar hopen dat u aankomt. U bepaalt de bestemming en plant uw route. Gedurende uw reis controleert u steeds of u nog op de goede weg bent en of er geen onvoorziene obstakels of files zijn. Financial Lifestyle Planning lijkt hier een beetje op. Wij helpen u met het bereiken van uw gewenste (financiële) bestemming.  De bestemming kan op korte, middellange of lange termijn zijn. Wat het ook is wij zullen u begeleiden op uw reis.

quoteWij helpen u met het bereiken van uw gewenste (financiële) bestemming.

Fasen

1. ONTDEKKING

Het is onze overtuiging dat wij niet het recht hebben om over uw geld te praten voordat we meer over u weten. Daarom willen we in deze fase u leren kennen en uw wensen, ambities en plannen bespreken. Tevens zullen wij onze aanpak en methodiek uitleggen. Deze fase is voor onze rekening en aan het eind besluiten we samen of we doorgaan naar fase 2.

2. INVENTARISATIE

GEGEVENS VERZAMELEN & ANALYSEREN

In deze fase zullen wij uw gegevens verzamelen en analyseren zoals gegevens met betrekking tot inkomsten en uitgaven, bezittingen en schulden, verzekeringen, testamenten, huwelijkse voorwaarden enz. Al deze gegevens worden verwerkt in een Persoonlijk Financieel Overzicht. Het Persoonlijk Financieel Overzicht geeft u een overzicht van uw totale financiële huishouding.

MEETING

In deze meeting zullen we het Persoonlijk Financieel Overzicht met u bespreken en uw wensen, ambities en plannen definiëren. Dit vormt het vertrekpunt voor het ontwerp van de planning en onze aanbevelingen.

3. FINANCIAL PLANNING

ONTWERP

In deze fase zullen we de doelstellingen uit de eerste fase met de geïnventariseerde items uit de tweede fase met elkaar verbinden en aangeven of en hoe u uw (financiële) bestemmingen kunt bereiken. Tevens wordt er bekeken of de huidige situatie zowel juridisch, fiscaal als financieel kan worden geoptimaliseerd.

MEETING

Het ontwerp en aanbevelingen zullen we interactief aan u presenteren. De uitkomsten hiervan zullen worden verwerkt in een overzichtelijk rapport welke u naar eigen voorkeur elektronisch en/of schriftelijk zal ontvangen.

4. ASSET PLANNING

ONTWERP

In deze fase zullen we een effectieve beleggingsstrategie gaan ontwerpen om uw doelstellingen bereikbaar te maken. Aan de hand van scenarioanalyse zal worden geanalyseerd welke mix van assets (spaargeld, obligaties en aandelen) het beste past bij u en uw financiële situatie. Daarbij geeft het inzicht in de haalbaarheid van de inkomens- en/of vermogensdoelstellingen.

MEETING

Het ontwerp zullen we interactief aan u presenteren. De uitkomsten hiervan zullen worden verwerkt in een overzichtelijk rapport welke u naar eigen voorkeur elektronisch en/of schriftelijk zal ontvangen.

5. IMPLEMENTATIE

In deze fase zullen we het ontwerp en aanbevelingen uit de planning en de beleggingsstrategie worden geïmplementeerd. Indien er nieuwe en/of gewijzigde contracten, documenten of financiële producten benodigd zijn, dan zullen wij in overleg met u dit delegeren naar gespecialiseerde partijen zoals, notarissen, banken, productbemiddelaars en accountants. Wij zullen echter als regisseur nauw betrokken blijven bij deze fase en u begeleiden.

6. MONITORING

ONGOING COACHING, PLANNING EN BEGELEIDING

Deze fase is veruit de belangrijkste fase. Uw wensen en doelstellingen kunnen veranderen, evenals wet en regelgeving en de omstandigheden van uw persoonlijk situatie.

We zullen u gedurende uw gehele leven begeleiden en helpen met het voorkomen van kostbare fouten. Een belangrijke taak die wij hierbij hebben is het bewaken van uw emotie, discipline en doelstellingen. Dit vereist een voortdurende monitoring van uw planning en bijsturing indien nodig.

Of hier nu één, twee of drie gesprekken per jaar voor nodig zijn, het belangrijkste is uw gemoedsrust en door onze toewijding zullen we ervoor zorgen dat uw belang altijd de kern is van ons werk en onze gesprekken.

Wij bestaan om te inspireren, vertrouwen te creëren en u de vrijheid te geven om te leven.